Disclaimer

Deze website is eigendom van Goris Daktimmerwerken
Contactpersoon: Stefan Goris
Adres: Kerkhoflei 412861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
Telefoon: +32 474 28 61 48
Email: info@goris-timmerdakwerken.be
Ondernemingsnummer: BE 0763.728.708

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Goris Daktimmerwerken of rechthoudende derden.

Het gebruik van de Website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de Website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van de Onderneming. De informatie die op de Website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • uw e-mailadres als u berichten, vragen of offerte-aanvragen plaatst op deze website
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

Doelomschrijving

Door de verantwoordelijke verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt om:

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Goris Daktimmerwerken en de betrokkene en tenzij de betrokkene hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Alle door Goris Daktimmerwerken verzamelde persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Goris Daktimmerwerken  kan de persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in haar huidige privacy beleid. In dat geval, zal Goris Daktimmerwerken hiervan een melding maken op de website www.goris-daktimmerwerken.be.be alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons privacy beleid ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Beveiligingsmaatregelen

Als de verantwoordelijke uw gegevens overdraagt of ontvangt via deze website, wordt altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector gebruikt.

Goris Daktimmerwerken kan de persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in haar huidige privacy beleid. In dat geval, zal Goris Daktimmerwerken hiervan een melding maken op de website www.goris-daktimmerwerken.be.be alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons privacy beleid ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Inzagerecht

Op verzoek verleent Goris Daktimmerwerken aan de betrokkene(n) toegang tot alle persoonsgegevens die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de betrokkene(n) de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Ook als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neem dan contact op bovenstaande gegevens.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Goris Daktimmerwerken levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Goris Daktimmerwerken de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Goris Daktimmerwerken kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Goris Daktimmerwerken geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Goris Daktimmerwerken kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Goris Daktimmerwerken verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil is enkel het gerechtelijk arrondissement, waaronder de maatschappelijke zetel van Goris Daktimmerwerken valt, bevoegd.

COOKIES

Wat doen cookies voor u?

Onze website maakt, net als de meeste websites, gebruik van cookies om u de beste gebruikerservaring te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen als u een website bezoekt (de duur van opslaan varieert per cookie).

Onze cookies helpen ons om:

 1. De website te laten werken zoals u dat verwacht
 2. Uw instellingen te bewaren tijdens en tussen bezoeken in
 3. De snelheid en beveiliging van onze site te verhogen
 4. Onze website aan uw behoeften aan te passen zodat u sneller kunt vinden wat u zoekt
 5. Onze website steeds beter te maken voor u

Wij gebruiken geen cookies voor:

 • Het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie (zonder uw uitdrukkelijke toestemming)
 • Het verzamelen van vertrouwelijke informatie (zonder uw uitdrukkelijke toestemming)
 • Het doorsturen van data naar advertentienetwerken
 • Het doorsturen van persoonlijke en vertrouwelijke informatie naar derden
 • Het betalen van commissies aan derden
 • Als de instellingen van uw browser welke u gebruikt om deze website te bekijken het gebruik van cookies accepteren en u het gebruik van onze website voorzet, dan gaan wij ervan uit dat u het gebruik van onze cookies accepteert.

Cookies verwijderen / uitschakelen

Wilt u de cookies verwijderen of onze cookies niet gebruiken, dan kunt u hier lezen hoe dat moet. Het is dan waarschijnlijk dat u onze website niet meer (volledig) kunt gebruiken. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u wordt geïnformeerd wanneer u een cookie ontvangt. Instructies m.b.t. het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Meestal kunt u als bezoeker van de website(s) hierna toch nog onbeperkt gebruik maken van de website. Het is echter mogelijk dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren als u cookies weigert.

De cookies die op onze website worden gebruikt, zijn gegroepeerd in de volgende categorieën

COOKIES

Onze Onderneming neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u onze Data Protection Notice consulteren www.goris-daktimmerwerken.be , via de volgende link www.goris-daktimmerwerken.be.

BELGISCH RECHT

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd.