DAKRENOVATIE PREMIES

Premies voor dakrenovatie en dakisolatie

Overweegt u een renovatie of isolatie van uw dak? Dan zijn er verschillende premies en subsidies beschikbaar waar u mogelijk recht op hebt. Op deze pagina kunt u een overzicht vinden van alle beschikbare dakwerken premies en andere financiële ondersteuningsmogelijkheden.

Overzicht van de premies voor dakrenovatie

 • Mijn VerbouwPremie
 • Premie voor doe-het-zelf-isolatie van dak of zoldervloer
 • EPC-labelpremie bij energierenovatie (Fluvius)
 • Totaalrenovatiebonus (BENO-pass) van Fluvius
 • Collectieve renovatie-begeleidingspremie
 • Huur- en isolatiepremie
 • Ondersteuning particulieren bij asbestverwijdering
 • Verlaagd BTW-tarief
 • Gemeentelijke en provinciale premies

Mijn VerbouwPremie

Mijn Verbouwpremie voor dak is zowel van toepassing op dakrenovatie als dakisolatie.De Vlaamse Renovatiepremie en de Fluviuspremie zijn sinds oktober 2022 de versimpelde ‘Mijn VerbouwPremie’. Deze premie geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaams Gewest.

De premiehoogte wordt beïnvloed door uw persoonlijke situatie. Bent u alleenstaand of getrouwd? Hoeveel kinderen heeft u ten laste? Wat is uw inkomen? Al deze factoren worden in overweging genomen bij de berekening van het premiebedrag. Met deze simulator kan u eenvoudig nagaan op welke premies u recht hebt.

 • Voor isolatie (alle eigenaars) en andere dakwerken (afhankelijk van inkomen)
 • Enkel voor werken door aannemer

De aanvraag voor de Mijn VerbouwPremie verloopt online. U kunt de renovatiewerken waarvoor u een premie aanvraagt, apart of per categorie indienen. Voorbeelden van categorieën zijn onder andere dakwerken, buitenmuurrenovatie en binnenrenovatie. Meer info vindt u hier.

Premie voor doe-het-zelf-isolatie van dak of zoldervloer

De Vlaamse Regering voerde een tijdelijke premie in voor dak- of zoldervloerisolatie voor doe-het-zelvers. De premie kan aangevraagd worden via Fluvius. 

Het premiebedrag is een vast bedrag van 6€ per m². Voor beschermde afnemers en voor klanten met uitsluitend nachttarief is er een verhoging.
 • De isolatie moet zelf geplaatst zijn.
 • De premie is geldig voor de aankoop van het isolatiemateriaal.
 • De premie is geldig voor facturen met datum van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2024 en mogen op het moment van de aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn. Enkel deze facturen komen in aanmerking voor de berekening van het premiebedrag.
 • De aanvraag moet worden ingediend bij Fluvius uiterlijk binnen de 2 jaar na datum van de laatste factuur (= eindfactuur)
 • Het isolatiemateriaal mag in verschillende lagen worden geplaatst, maar de totale Rd-waarde moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 4,5m² K/W. De Rd-waarde van een eventuele bestaande isolatielaag mag niet worden meegerekend om de minimumwaarde van 4,5 m² K/W te behalen

U kunt deze premie online of op papier aanvragen bij Fluvius.

EPC-labelpremie bij energierenovatie (Fluvius)

Hebt u een woning met een slechte energieprestatie? Als u de woning binnen de 5 jaar zo grondig renoveert dat het EPC-label aanzienlijk verbetert, dan kunt u (sinds 2021) een premie krijgen.
Het bedrag van de EPC-labelpremie wordt bepaald door het nieuwe EPC-label na de renovatie. Hoe gunstiger het label, des te groter de premie. Voor woonhuizen bedraagt deze premie tussen 2.500€ voor label C en 5.000€ voor label A. In het geval van wooneenheden is het bedrag iets lager, variërend van 2.500€ voor label B tot 3.750€ voor label A.
 • Voor woning, appartement, .... met slechte energieprestatie
 • Bij renovatie binnen de 5 jaar

De aanvraagprocedure bestaat uit 2 stappen:

 1. Activatie EPC-labelpremie
  Zodra u beschikt over een ‘EPC-vóór’ waaruit de ‘slechte’ energieprestatie van uw woning (label E of slechter) of wooneenheid (label D of slechter) blijkt, kunt u bij Fluvius de activatie van de EPC-labelpremie aanvragen. U moet de activatie online aanvragen bij Fluvius.
 2. Uitbetaling EPC-labelpremie
  Binnen de 5 jaar na datum van dit ‘EPC-vóór’ moet u een nieuw EPC laten opmaken waaruit blijkt dat uw woning minstens label C heeft behaald (label B voor een wooneenheid). Vervolgens vraagt u de premie aan binnen de 12 maanden na dit ‘EPC-na’. U moet de premie online aanvragen bij Fluvius.

Totaalrenovatiebonus (BENO-pass) van Fluvius

Wie investeert in 3 of meer energiebesparende maatregelen, kan in aanmerking komen voor de Totaalrenovatiebonus.

Als u minstens 3 premies aanvraagt (of minstens 2 premies combineert met een ventilatiesysteem) binnen een periode van 5 jaar én aan alle voorwaarden voldoet, dan krijgt u bovenop die premies nog een bonus. Hoe meer energiebesparende maatregelen u combineert, hoe hoger de bonus. De eerste investering moet uitgevoerd zijn voor eind 2020.

De bonussen worden in schijven uitbetaald, te beginnen vanaf de derde investering. Het totaal van de uitgekeerde premies kan nooit meer bedragen dan de som van de betaalde factuurbedragen van de uitgevoerde investeringen.

 • Eengezinswoningen

Vanaf 1.250 euro tot 4.750 euro

 • Appartementen

Vanaf 625 euro tot 2.375 euro

 • Beschermde afnemers

Voor beschermde afnemers wordt de bonus met 50% verhoogd. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

 • Extra premie indien dak + minstens 2 andere investeringen
 • Eindfactuur van 1ste investering tussen 1-1-2017 en 31-12-2020)

De toekenning van de Totaalrenovatiebonus gebeurt automatisch. Zodra Fluvius vaststelt dat er voor een woning of appartement 3 investeringen werden uitgevoerd die in aanmerking komen voor de Totaalrenovatiebonus, zal Fluvius u contacteren. Aanvragen van Mijn VerbouwPremie bij de Vlaamse overheid die in aanmerking komen voor de BENO-pass (en waarvoor al een BENO-pass werd opgestart bij Fluvius), worden automatisch doorgestuurd naar Fluvius.

In geval van investeringen in gemeenschappelijke delen van een woongebouw, krijgt de eigenaar van het betrokken appartement de Totaalrenovatiebonus (dus niet de syndicus of de vereniging van mede-eigenaren).

Meer info vindt u hier.

Collectieve renovatie-begeleidingspremie

Wilt u uw woning energiezuiniger maken maar hebt u geen zin in al het werk dat dit met zich brengt? Dan kunt u ook samen met minstens 9 andere eigenaars deelnemen aan een collectief renovatieproject.

Zo’n project wordt geleid door een projectbegeleider of BENOvatiecoach, die een groot deel van uw taken zal overnemen. De projectbegeleider zorgt ervoor dat de energierenovatiewerken vlotter, kwaliteitsvoller en goedkoper worden uitgevoerd. In ruil krijgt de projectbegeleider een vergoeding. Als deelnemer krijgt u geen extra premie, maar u hebt wel recht op de premies die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie. De BENOvatiecoach helpt u bij het aanvragen van deze premies.

 • De projectbegeleider krijgt een vergoeding van maximaal 600€ per woning of wooneenheid. In appartementsgebouwen daalt die premie vanaf de 6dewooneenheid naar 100€ per wooneenheid.
 • Elke deelnemer heeft recht op de premie van de uitgevoerde maatregelen en eventueel ook de totaalrenovatiebonus. De projectbegeleider helpt u met de aanvraag hiervan.
 • Voor projectbegeleider
 • Minimaal 10 woningen

Deelnemen kan rechtstreeks via een projectleider (BENOvatiecoach) naar keuze. Op de lijst van projectbegeleiders (BENOvatiecoaches) ziet u wie in welke regio actief is en hoe u contact kunt opnemen.

Ook via de Vlaamse Overheid vindt u meer info.

Huur- en isolatiepremie

De huur-en isolatiepremie is een extra hoge premie voor een dakisolatieproject, beglazingsproject en spouwmuurisolatieproject in slecht geïsoleerde huurwoningen.

Een projectpromotor begeleidt de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering van de werken.

De premies voor sociaal dakisglatieproject, sociaal beglazingsproject en sociaal spouwmuurisolatieproject vind je op deze pagina.

 • Voor bepaalde huurders of verhuurders
 • Dakisolatieproject, beglazingsproject of spouwmuurisolatieproject

Geïnteresseerde huurders en verhuurders kunnen contact opnemen met een projectpromotor in de buurt.

Meer info vindt u ook op de website van de Vlaamse Overheid

Ondersteuning particulieren bij asbestverwijdering

Plant u werkzaamheden aan een woning of gebouw gebouwd voor 2001? Dan is er mogelijk asbest aanwezig. Het veilig verwijderen van asbest, door uzelf of een professional, brengt kosten met zich mee.

De Vlaamse Overheid ondersteunt particulieren via lokale initiatieven met premies. Hierdoor kunt u asbest tegen een lagere prijs (laten) verwijderen.

 • Ophalen aan huis van asbestcementen afval in platenzakken of containers;
 • Een samenaankoop voor de vervanging van asbesthoudende dak- of gevelbekleding, eventueel in combinatie met ophaling aan huis;
 • Een samenaankoop voor de verwijdering van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen met 50% subsidie (zoals leidingisolatie of vloerbekleding) door een erkende asbestverwijderaar.

Wilt u weten welk project met de steun van de OVAM in uw gemeente loopt en wie dit organiseert?
Klik dan hier en vul uw postcode of gemeente in.

Sommige gemeenten zijn zelf reeds actief met asbestverwijderingsprojecten via eigen middelen. Deze staan hier niet vermeld.

Meer informatie over de projecten en premies in verband met asbestverwijdering vindt u hier.

Verlaagd BTW-tarief

De federale overheid moedigt renoveren aan door het btw-tarief te verlagen. Is uw woning ouder dan 10 jaar? Dan kan u deze onder een aantal voorwaarden renoveren tegen een btw-tarief van 6% in plaats van 21%.

U kan renoveren aan btw-tarief van 6% in plaats van 21%.

U kunt uw woning renoveren tegen het btw-tarief van 6% als u aan volgende voorwaarden voldoet:

 • Uw woning is ouder dan 10 jaar.
 • Uw woning dient uitsluitend als privéwoning of slechts een ‘bijkomstig’ gedeelte ervan dient om uw beroep uit te oefenen.
 • De werken (omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling, onderhoud) worden rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd.

U hoeft hier zelf niets voor te doen. De aannemer verrekent dit rechtstreeks op de offerte of factuur. De levering en plaatsing van de materialen moet wel door dezelfde aannemer gebeuren.

Meer informatie over het verlaagde btw-tarief vindt u hier.

Gemeentelijke en provinciale premies

In een aantal gemeenten kunt u een gemeentelijke of provinciale premie krijgen voor dakisolatie. Vind uw gemeentelijke en provinciale premies met de Premiezoekrobot voor energiepremies in Vlaanderen of neem contact op met uw gemeente.

Samen met u zullen we onderzoeken welke premiemogelijkheden beschikbaar zijn voor dak- of gevelrenovatie, zodat we ervoor kunnen zorgen dat u maximaal kunt profiteren van de beschikbare financiële ondersteuning.

Contacteer ons

Wij kijken samen met u op welke premies voor dak- of gevelrenovatie u recht hebt. Samen met u zullen we onderzoeken welke premiemogelijkheden beschikbaar zijn voor dak- of gevelrenovatie, zodat we ervoor kunnen zorgen dat u maximaal kunt profiteren van de beschikbare financiële ondersteuning.

Vraag uw vrijblijvende offerte

Hebt u reeds een idee of wil u de mogelijkheden voor uw dak bespreken? Contacteer ons en wij denken graag met u mee.

Bespaar energie

Het isoleren van uw plat dak

Een plat dak wordt best gemaakt en opgebouwd als een warm dak, dus met de isolatie bovenop uw dakconstructie. Zo hebt u steeds een aangenaam binnenklimaat en worden de negatieve temperaturen, koud of warm, buiten uw huis gehouden. De houten dakconstructie wordt op die manier tegen alle weersomstandigheden beschermd door de buiten dakisolatie en die houdt het vocht tegen, waardoor uw plat dak een veel langere levensduur krijgt.

In principe kunnen alle isolatiematerialen gebruikt worden voor de dakisolatie, indien u maar rekening houdt met het type dakbedekking voor uw plat dak. EPDM en TPO zijn sterk elastische en beloopbare dakbedekkingen en het is aangeraden om hiervoor XPS of PIR isolatieplaten te gebruiken omdat ze gemaakt zijn met een grote druksterkte en een dichte celstructuur.